Dobrodošli na platformu za testiranje i edukaciju preko interneta.

 
Unesete svoje korisničko ime i lozinku (definisane prilikom registracije) i pristupite portalu za edukaciju.
 
Kliknite na KATALOG KURSEVA , izaberite željeni kurs i klikom na  PRIJAVI  pošaljite  administratoru  prijavu. U daljem periodu,na registrovanoj  e-mail adresi očekujte informaciju o daljem toku aktivacije kursa. 
 
Po Pravilniku  o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i odluci Zdravstvenog saveta Srbije u obavezi ste da najmanje 6 sati  proučavate  preuzetu literaturu  za prijavljeni test . Nakon tog perioda možete polagati test. 
 
Važna napomena: vreme  predviđeno za polaganje testa je 120 min od momenta početka  procedure polaganja. Ukoliko u tom periodu ne završite test svi nepopunjeni odgovori će se smatrati netačnim.  Imate samo jedan pokušaj polaganja testa. Smatra se da je sa uspehom položen online test ako je procenat uspešnosti preko 60%.
 
Obaveštenje o uspešnosti  polaganja online testa možete videti po završetku ppolaganja a sertifikat   dobijate na prijavljenu email adresu  u vremenu  od 48h nakon polaganja.
 
Više informacija o načinu poganja možete prošitati  na   http://www.suzrs-edukacija.com/informacije.html
 
Za sve dodatne informacije obratite se administratoru sajta na e-mail  webmaster.suzrs@gmail.com